Serra de Diamand de Fil

Equipament/Infraestructura


Marca: Well

Model: 3242

Amb serres de diferent granularitat per a talls molt fins, secs i humits sense generació de calor i amb molt baixa rugositat per a pràcticament qualsevol material sòlid.

Més informació:

Call Now Button