Impressora 3D

Equipament/Infraestructura


Marca: TuMaker

Model: VoladoraNX+

El filament produït en l’extrusora s’aplica finalment en la impressora 3D per la producció de prototips i/o produccions de baixa escala.

Més informació:

Call Now Button