Abrasímetre

Equipament/Infraestructura


Aparell que permet determinar la tendència a la formació d’aborrallonament dels teixits, així com la resistència a l’abrasió per contacte.

Més informació:

Call Now Button