Producció de prototipus amb recobriments funcionals en capa fina mitjançant tècniques de Sputtering i PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition)

Servei


Es tracta d’adaptar un recobriment funcional específic al cas concret d’un cert producte o peça, per al qual es treballen aspectes com la compatibilitat superficie-recobriment, adaptació de les condicions del procés de recobriment en buit a les que la peça pot suportar, realització d’operacions d’enmascarament per recobrir zones específiques de la peça si s’escau, entre d’altres.

Més informació:

Call Now Button