Escalat de productes per a externs (Scale-up developers)

Servei


Posem el nostre coneixement al abast d’externs per a portar productes desenvolupats al laboratori a planta industrial. Sempre que les nostres instal·lacions ho permetin. Els processos d’escalat seran duts a terme pel nostre personal de planta.

Més informació:

Call Now Button