Distribució de mescles químiques basades en Nanotecnologia pels sectors de la construcció, eficiència energètica, industrial i marina

Servei


Recobriments per a la protecció de metalls contra la corrosió en ambients amb condicions extremes, per millorar l´aïllament tèrmic a estructures metal.liques, per protegir formigó i pedra natural contra l´aigua i les taques, etc.

Més informació:

Call Now Button