Desenvolupament de nous materials compostos

Servei


Desenvolupament i caracterització de nous materials millorats i més sostenibles amb el medi ambient per aplicacions específiques. Utilització de reforços micro i nanoestructurats.

Més informació:

Call Now Button