Aplicació de recobriment fotocatalític transparent al vidre protector de panels fotovoltaics

Servei


L´aplicació del nanorecobriment fotocatalític Surfashield G a panels fotovoltaics augmenta la producció d´energia fins un 7%. Mitjançant la fotocatàlisi i les nanopartícules que li confereixen propietats autonetejants, antiestàtiques i superhidrofíliques, aconsegueix reduir la necessitat de neteja i augmenta la transmissivitat del vidre. S´aplica mitjançant pulveritzat amb pistola tipus HVLP. Durabilitat estimada del tractament de 10 anys.

Més informació:

Call Now Button