Reactor amb agitador mecànic

Equipament/Infraestructura


Síntesi de polímers en sistemes en masa, dispersió o en solució. Processos d’encapsulació per a sistemes en dispersió.

 

Equips

 

LBX OS20

Més informació:

Call Now Button