Nuclear Magnetic Resonance / Resonància Magnètica Nuclear (NMR)

Equipament/Infraestructura


Marca: Bruker

Model: Bruker NMR Ascend 400

La ressonància magnètica nuclear és una espectroscòpia d’absorció el fonament de la qual és l’absorció de l’energia de radiofreqüència per un nucli magnèticament actiu. El nucli està orientat en un camp magnètic i degut a l’energia absorbida canvia la seva orientació. El Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona compta amb un Bruker NMR Ascend 400 de 400MHz equipat amb dues sondes per a mostres en estat líquid i en estat sòlid. El software Topspin va ser dissenyat amb una interfície molt intuïtiva i és l’estàndard de la indústria per a l’anàlisi de dades de RMN i l’adquisició i el processament d’espectres de RMN.

Més informació:

Call Now Button