Màquina Scratch test

Equipament/Infraestructura


Marca: Advanced Nanotechnologies

Model: SCRATCH TEST

Dispositiu per efectuar un assaig de ratllada sobre superfícies planes. Aquest assaig permet efectuar una ratllada sobre una mostra donada per efecte d’arrossegar sobre la seva superfície una punta rodona de carbur de tungstè aplicant una força determinada. Depenent de la marca de ratllada resultant es podrà determinar la resistència a la ratllada que la mostra presenta en superfície.

Més informació:

Call Now Button