Laboratoris de síntesi (zona no neta)

Equipament/Infraestructura


  • Disposició de laboratoris per a la síntesi química fora de la zona “clean room” amb bancs químics d’extracció continuada.
  • Instrumentació d’anàlisi ubicat fora de la zona neta. (més de 250 m2)

    Més informació:

Call Now Button