Homogenitzador Rotor-stator

Equipament/Infraestructura


Equip que serveix per a obtenir dispersions i emulsions micro i nano.

 

Equips

 

IKA – Ultra turrax T25

Més informació:

Call Now Button