Espai de planta pilot i fabricació

Equipament/Infraestructura


  • Disposició de reactors amb capacitats de 10 L, 20 L amb agitació àncora, 60 L amb agitació lenta i Cowless, i 300 L amb agitació lenta, hèlix i Cowless, adaptable. S’empren en processos d’escalat i per la fabricació de productes amb un volum petit de comanda.
  • Reactors de 1300 L (amb agitació lenta i Cowless), 1500 L, 4000 L i 8000 L per a productes amb comandes de gran volum. Tot en zona ATEX.
  • Equip de buit acoblat a tots els reactors amb condensador per la reutilització dels dissolvents extrets en els diferents processos.
  • Equip de fred acoblat a tots els reactors.
  • Tancs extern i intern de 15000 L i 10000 L amb capacitat de bombeig.
  • 2 Estufes per a bidons o IBC de fins a 1000 L
  • Magatzem de més de 800 m2

Més informació:

Call Now Button