Equip d’assaig de condensació

Equipament/Infraestructura


Equip amb control d’humitat i temperatura per reproduïr condicions favorables per a la condensació d’aigua
en superficie de mostres i poder realitzar una adequada inspecció relativa a l’afecció de la condensació sobre la
visibilitat a través d’aquestes mostres.

 

Equips

 

FOG CUBE

Més informació:

Call Now Button