Bateria d’extraccions Soxhlet

Equipament/Infraestructura


Equip per extreure compostos, generalment de naturalesa lipídica, continguts en un sòlid a través d’un dissolvent determinat.

 

Equips

 

Fabricació pròpia

Més informació:

Call Now Button