Analitzador termogravimètric (TGA)

Equipament/Infraestructura


Equip que permet fer assaigs de termogravimetria i de mesures quantitatives de variació de massa durant els processos de transició i degradació tèrmica (estabilitat i degradació de materials a temperatures elevades), entre 25 i 1 000 °C. Els registres proporcionen informació de la massa de deshidratació, descomposició i/o oxidació d’una mostra en funció del temps i la temperatura.

 

Equips

 

TA Instruments TGA55 Discovery Series

 

SHIMADZU TGA-50 

Més informació:

Call Now Button