Analitzador morfològic del paper

Equipament/Infraestructura


Equip per a mesurar la morfologia de les fibres i nanofibres avaluant paràmetres com la longitud i diàmetre.

 

Equips

 

TechPAP MorFI Compact Analyzer

Més informació:

Call Now Button