Analitzador de perfil de terbolesa en el temps i alçada

Equipament/Infraestructura


Marca: Formulaction

Model: Turbiscan TLABexpert

Mesura de la estabilitat de nano i micro-partícules en fase líquida o sòlida, per dispersió múltiple de llum. La mostra es escanejada en tota la alçada de la cel·la per determinar com les partícules i les emulsions evolucionen

Més informació:

Call Now Button