IREC


Equipaments i infraestructures

L’Institut de Recerca Energètica de Catalunya (IREC) és un institut CERCA. La seva missió és contribuir al desenvolupament sostenible implementant la competitivitat industrial, generant coneixement científic i construint tecnologia al voltant de temes relacionats amb l’energia. L’IREC treballa en Recerca Aplicada i en Recerca Tecnològica.