ASTREA MATERIALS


Equipaments i infraestructures

Serveis i Capacitats

Astrea Materials és una empresa situada a Barcelona especialitzada en materials nanoestructurats avançats per a la filtració crítica de l’aire en sistemes de suport vital i equips de protecció individual. Es dedica al desenvolupament i subministrament de la majoria de productes nous i d’alta eficiència per a reduir de manera segura el CO (monòxid de carboni) o els COV (és a dir, el formaldehid) en les aplicacions tècniques més exigents.