Desenvolupament i caracterització química i microestructural de materials 

Servei


Difracció de raigs-X (DRX). Calorimetria diferencial de rastreig (DSC). Anàlisi químic superficial per Espectroscòpia d’Energia Dispersiva de Raigs X (EDS). Anàlisi químic superficial per Espectroscòpia de Foto electrons (XPS). Anàlisi metal•logràfic de materials. Porosimetria per intrusió de mercuri (MIP). Espectroscòpia RAMAN. Espectrosc. d’emissió atòmica. Espectrosc. IR-FTIR. Estudis de degradació. Determinació de cinètiques en sistemes d’alliberament de fàrmacs. Determinació de la densitat aparent i real de materials i de la superfície especifica i la distribució de la micro, meso i macro porositat

Més informació:

Call Now Button