Caracterització de grups funcionals nanopartícules

Servei


Caracterització de mida, forma i grups funcionals de nanopartícules en suspensió utilitzant espectròmetres de Ressonància Magnètica Nuclear (RMN)

Més informació:

Call Now Button