Caracterització de formes polimòrfiques i amorfes d’estructures cristal·lines. Estudis d’isoestructuralitat i isomorfisme

Servei


Anàlisis realitzats amb equips de difracció de raigs X.

Més informació:

Call Now Button