X-ray Microtomography / micro-CT

Equipament/Infraestructura


Marca: Bruker

Model: Skyscan 1272

El Micro-CT és una tècnica d’imatge en 3D de raigs X amb una alta resolució que permet visualitzar l’estructura interna d’una mostra sense destruir-la. Es pot utilitzar per escanejar, per exemple, ossos, mostres geològiques, mostres electròniques, composites, entre d’altres. Amb l’ajut del software associat és possible analitzar les imatges per obtenir i visualitzar un model 3D (reconstrucció) de l’objecte, així com una expansió de secció, i també és possible analitzar les imatges i el model 3D per a calcular, per exemple, la porositat, gruix de l’estructura i volum d’objectes.
El nostre laboratori compta amb un microtomògraf Skyscan 1272 de Bruker.

Més informació:

Call Now Button