Pulidora

Equipament/Infraestructura


Marca: Struers

Model: LaboPol5

La polidora serveix per a tot tipus de materials. Es pot fer servir per rebaixar polir la superfície d’un material amb diverses tècniques (grinding, lapping, polishing) i diferents tipus de consumibles. Els discos es poden canviar molt fàcilment. Preparat per polir mostres per a SEM amb resina.

Més informació:

Call Now Button