Laser diffraction particle size analyzer / Analitzador de mida de partícules per difracció làser

Equipament/Infraestructura


Marca: Malvern Panalytical

Model: MasterSizer 3000

L’equip MasterSizer 3000 de Malvern Panalytical és un analitzador de mida de partícules que utilitza difracció làser per a determinar la mida de les partícules. Mesura la intensitat de la llum làser dispersa per una dispersió de la mostra. Tot seguit s’analitzen les dades per calcular la mida de les partícules que han creat el patró de dispersió.

Més informació:

Call Now Button