Laboratori experimental amb NP

Equipament/Infraestructura


  • Sistemes d’extracció localitzats
  • Disposició de personal qualificat per la manipulació de les mostres de NP.
  • Reactors amb capacitat de treballar a pressió i temperatures elevades.
  • Sistemes experimentals a temperatura controlada

Més informació:

Call Now Button