Laboratori d’esterilització

Equipament/Infraestructura


  • Autoclau vertical Selecta
  • Autoclau E-09346 Matachana per a sòlids i líquids
  • Autoclau d’esterilització ràpida per a instrumentació: Little Sister SES 2000/2010 Senar-vacuum Autoclau
  • Distribució d’aigua Milli-Q
  • Estufa d’assecat Selecta
  • Estufa de convecció natural Heraeus

Més informació:

Call Now Button