Laboratori de Fluids supercritics

Equipament/Infraestructura


  • Laboratori preparat per a la micronització de substancies i caracterització de partícules a través del CO2 supercrític
  • Reactor de 300 mL 200 bars@200 ºC
  • Planta pilot (1 reactor 16 L, 2 reactors 2 L i 1 reactor 1L), capaç de treballar fins a 500 bars

Més informació:

Call Now Button