ATR-Fourier-transform Infrared Spectrophotometer (ATR-FT-IR)

Equipament/Infraestructura


Marca: Thermo Scientific

Model: Nicolet iS10

Caracterització de mostres seques o en solució orgànica per identificar canvis en la composició primària.

Més informació:

Call Now Button