Angle de contacte

Equipament/Infraestructura


Marca: KRÜSS

Model: DSA25B

L’angle de contacte es refereix a l’angle que forma la superfície d’un líquid, normalment aigua, en entrar en contacte amb un sòlid, ja sigui un nanopaper, o un paper/film reforçat amb nanofibres.

Més informació:

Call Now Button